Jak je to vlastně správně?

     Fotografií koní pod sedlem, jejichž týl není nejvyšším bodem koně, je prezentováno na internetu, v časopisech a videích tolik, že se to stalo běžnou normou.

     "Nesmíte nikdy přestat koně pozorovat." říká Nuno Oliveira a nelze s ním než souhlasit, pokud si tuto větu mylně nevyložíte a nedíváte se při jízdě, místo před sebe na horizont, pod sebe na koně.

     Technika pokročila tak daleko, že umožňuje dnes prakticky každému mít možnost se na koni natočit a "pozorovat se". Je to obrovský přínos pro každého jezdce, neboť mít možnost se vidět a srovnat tento poznatek se svými pocity na koni, je pro další vzdělávání rozhodně přínosem.Pokud mám této možnosti využít, musím mít představu co sledovat, na co se dívat, co se snažit opravovat, zlepšovat.

    Bez této zkušeností z pohledu kontroly svého ježdění, bez možnosti vyhodnotit chyby a přizpůsobit práci nevyváženým částem těla koně, stejně jako neustále vyhodnocovat svůj sed,hodnotit reakce koně na naše požadavky, rozlišit skutečnou sílu koně od nervozity vyvolané požadavkem, bez správného posouzení temperamentu a charakteru koně, je pro trenéra a tím je každy kdo sedne na koně,jen tápáním ve tmě.

     Dnes je "módou" hovořit o tom, jak je přirozené jezdit koně bez udidla, aby se k němu jezdec choval co nejlépe, případně používál udidlo a nedopouštěl se nějakých hrubých zásahů hubě. O tom, že nejčastějším faktorem způsobujícím předčasné opotřebení koně, je hlavně poškození hřbetu, případně poškození páteře v jiných místěch (krk, záď)a poškození z přetížení předních, či zadních nohou, se tiše mlčí.

      Jezdec, který vyleze na koně a funguje mu, sesedne a opustí jízdárnu bez toho aby si povšiml ostatních koní, kteří jsou školeni jinými jezdci, se nikdy nenaučí být lepším jezdcem a trénovat koně správně. Je třeba sledovat ostatní jezdce, přemýšlet co způsobuje chyby, které u dané dvojice vznikají a hledat způsob jejich řešení. Jen tak máte šanci se stále zlepšovat.

     Zde je další plakát (volně šiřitelný) zobrazující dobré a špatné vedení koně v klusu.Opět jsem jej upravil do češtiny a je podle něj možné srovnávat.

Učte se dívat
Pokud kliknete na obrázek, zobrazí se Vám ve verzi pro tisk.

Zde je i odkaz na originální verzi http://www.dressur-studien.de

      Zkuste si jej vytisknout a dívat se kolem sebe. Dívat se tak dlouho až uvidíte.

     Nezapomeňte. Najít a vidět chybu je celkem snadné, hledat příčinu jejího vzniku a o její odstranění je výzvou pro každého jezdce. V této práci je třeba hledat pravou krásu jezdeckého umění a pokud v ní nenajdete cíl, nikdy se nebudete spokojeni s tím co s koňmi děláte.

     "Nejlépe jezdí ten, který se ztotožňuje s přírodou, místo aby proti ní pracoval!" uvádí brigádní generál K. Albrecht

     Zde jsou tři odkazy z you tube.


     Španělská jezdecká škola ve Vídni v roce 1932 a 1935, v době kdy škola byla vedena oberbereitery Polak, Zrust a Lindenbauer.

     Koně jsou neuvěřitelně vzpřímeni s maximálním uvolněním a ohnutím v týle. Sed jezdců je příslovečný.


     Ukázka sportovního výcviku Ingrid Klimke.

     Nevybral jsem náhodně, neboť ona je označováná, za to lepší a jemnější v práci s koňmi připravovanými pro sport.

Tak můžete porovnávat, zda lze přírodu obejít a najít cesty, jak koně rychleji připravit pro jezdectví.


                 S.T.

Nahoru