POPRVÉ V DĚJINÁCH JEZDECTVÍ

     Rád bych zde připomněl událost, která proběhla pomněrně bez bez výraznější propagace a odezvy veřejnosti v naší zemi.
     Ve dnech 23. až 25.11. 2007 se příznivci jezdectví dočkali opravdu největší události v dějinách novověku. Pařížská hala Omnisportu - Bercy uvítala zástupce všech čtyř klasických jezdeckých škol:
Le Carde Noir - francouzská Národní jezdecká škola ze Saumuru
Escola Portuguese de Arte Equestre - portugalská Škola jezdeckého umění z Lisabonu
Real Escuela Andaluza del Arte Escuestre - španělská Královská jezdecká škola z Jerezu
Spanische Hofreiteschule - rakouská Španělská vysoká jezdecká škola z Vídně
      Pod názvem Les 4 Ecoles d´Art Equestre se sešly nejen čtyři různé jezdecké školy, ale i čtyři plemena koní:
4_Ecoles Francouzi na angloarabských koních
Portugalci na hřebcích plemene Lusitano
Španělé na andaluských hřebcích
Rakušané na bílých hřebcích z Piberu - Lipicánech
     Otcem této myšlenky a člověkem, který nese hlavní podíl na tomto fantastickém setkání, je MVDr. J. Filipe Figueiredo (Graciosa) ředitel Lisabonské jezdecké školy. Sám říká, že je to výsledek 15letého snažení tuto myšlenku uskutečnit. Nejprve se uskutečnilo setkání francouzské a portugalské školy v roce 2002, kdy Saumur dělal přehlídku nazvanou 4_Ecoles " Printemps des Ecuyers" ( Počátky jezdectví) a následně se setkání opakovalo v roce 2003. V roce 2004 již došlo k setkání 3 škol v Lisabonu, neboť pan Figueiredo působil v Jerezu jako instruktor (1974 až 1979), a tak využil svých kontaktů a přesvědčil Španěly ke společnému vystoupení. V budově Pavillion Atlantico v Lisabonu před 12 000 diváky, mělo vystoupení fantastický úspěch. Zdar této akce a následné vystoupení Portugalců v Paříži v roce 2006, přimělo Vídeňskou školu přistoupit k jednání s ostatními školami. Po mnoha potížích, schůzkách a cestování mezi Vídní a Paříží, se podařilo přesvědčit Španělskou jezdeckou školu ve Vídni, aby se stala součástí tohoto projektu, který měl být radostí pro všechny.Zpočátku rozvážným a odměřeným Vídeňanům, byla nabídnuta priorita ve výběru jednotlivých sekvencí pořadu, ale oni si přáli též mít samostatnou přípravu pro trénink,avšak prostředí jednotlivých kultur a přátelská atmosféra tento požadavek odsunuly v myslích všech.
     " To byl vysněný ideál pro setkání těchto škol založených na přátelství. To byla velmi kladná zkušenost sledovat rozdíly mezi koňmi a atmosféru kde na sebe jednotliví aktéři nepohlíželi jako konkurenti." komentoval svůj dojem pan Figueiredo.
     Samotné představení bylo rozděleno na dvě části. Zahájení představení slavnostním nástupem všech 40 koní na plochu, za zvuků Beethovenovy " Ódy na radost" probíhalo ve čtveřicích, složených ze zástupců každé školy, aby se opět rozdělily a vytvořili jednotlivé zástupy. Na závěr vjeli do haly ředitelé jezdeckých škol. Kupodivu byli to právě vídeňští Lipicáni, kteří měli malé problémy udržet zástup. Až později jsem se dozvěděl, že sousední zástup Le Carde Noir, byl složen i s klisen. Francouzi, také jako jediní měli ve svých řadách i jezdkyni. Vídeňané se však dokázali s touto skutečností rychle vyrovnat a vše bylo během chvilky v naprostém pořádku.
4_Ecoles      Samostatnou ukázkou portugalské školy, jakoby ožily rytiny mistra J. E. Ridingera. Ředitel školy, pan Figueiredo předvedl se svými jezdci ukázky všech školních chodů, práci na ruce a prvek terre terre (ve Španělské jezdecké škole nazývaný Mézair), kdy se kůň pohybuje vpřed drobnými skoky, vždy tak, že se zvedne do levády a po jejím ukončení, se předníma krátce dotkne země, aby následně opět podsadil zadní nohy do další levády. Tento postup se několikrát opakuje. Na zdůraznění tohoto dvoudobého rytmu, byl tento cvik později zopakován na dřevěné desce, kde by poblíž umístěn mikrofon. Pan Figueiredo předvedl piafu, kterou dokázal se svým koněm zrychlit do neuvěřitelného stacatta, aby se opět vrátil do klasického rytmu a předvedl pasáž vzad. Poté další jezdci předvedli na dřevěné desce terre terre tak, že byly slyšet pouze dva údery. Jeden předních a druhý zadních nohou. Velkolepé. Diváci začali bouřit.
     Do arény vjelo 8 jezdců z Jerezu, aby předvedli jezdeckou ukázku ve stylu vaquero. Vše ve cvalu, neuvěřitelných obratech a piruetách a cválaných kruzích, kdy vnitřní koně prakticky cválali skoro na místě, zatímco vnější dvojice si nezadala s rychlostí dostihových koní.
Obrovské ovace.
4_Ecoles      Přicházejí Francouzi, jako hostitelé a na ploše objevují dva stoly, okolo nich skupinky zástupců jednotlivých škol. Na plochu vjedou dva jezdci a zatím co společnost popíjí šampaňské, jezdci skáčí přes stoly, židle a "poštovní schránky" umístěné na tyči. Finále je skok přes samotnou tyč. Ředitel ze Saumuru Jean Michel Faure, vede evidentně mladého koně a je to zatím jediný kůň ježděný na uzdečce. Následuje zrcadlové souběžné skákání všech překážek. Odezvu domácího publika netřeba popisovat.
4_Ecoles      Tma na ploše, do které se vynořuje bílý kůň s červenou uzdečkou zdobenou žlutým kovem, následován postavou v dvourohém klobouku. Přichází Conversano Dagmar a jeho práce na dlouhých otěžích pod vedením Chief Ridera Andrease Hausbergera. Pro tohoto lipického hřebce (ročník nar. 1988, nevlastní bratr Favory Dagmar), je práce na dlouhých otěžích exelentním předvedením jeho vynikajících vlastností a citu pro takt a přilnutí. S vodičem za svou zádí spolupracuje neuvěřitelným způsobem. Pasáže, piafy, piruety ve cvalu, ale i v klusu. Plynulé bez trhání a vzteklého pohazování ocasu. Nádherné. Publikum skanduje potleskem v rytmu hudby.
4_Ecoles      Následuje vystoupení všech čtyř zástupců škol s předvedením prvků vysoké školy. Koně jsou vedeni ze země. Následuje příval všech nadzemních cviků vysoké školy počínaje levádou ( levade), pesádou( pesade), kubertou ( courbetta), krupádou ( crouppade), balotádou( ballotade) a kapriolou( capriola). Zde byly vidět některé opravdu perfektní figury. 4_Ecoles Vídeňané a nakonec i Lisabonci , předvedli vynikající kaprioly (bez kozlovaní, s udržením ohnutí předních nohu při vykopnutí zadníma nohama, horizontální linií trupu a dopadem zpět na zem na všechny čtyři končetiny, bez pohybu vpřed při skoku). Španělé ukázali kubertu zakončenou dlouhou pesádou ( deset skoků se opravdu jen tak nevidí). Francouzi předvedli svou variantu krupády (ve španělské škole ve Vídni je pod tímto názvem prováděn zcela jiný cvik) s pevným postojem předních na zemi a vykopnutím zadních nohou vysoko nahoru a vzad. Sám pan Figueiredo hodnotil tyto společné výstupy, takto: " Nebylo to stoprocetní, ale jsou to jen koně, nikoli stroje a přece jen přítomnost cizích hřebců, ba dokonce i klisen činila koně trochu roztěkanějšími, než jsme zvyklí při samostaných vystoupeních. V tom ale bylo to kouzlo ukázat světu, že náš výcvik je veden tak, abychom ovládali koně ve všech situacích."

4_Ecoles                                 Přestávka.

     Na ploše se objevuje vejčitě ohraničený útvar, ve kterém je umístěn orchestr a začíná hrát Chabriér od J. Marche. Vjíždí jezdci Le Carde Noir a předvádějí čtverylku s prvky nadzemních cviků vysoké školy. Následuje Šostakovičuv valčík. Vše končí společnou pesádou všech.
     K orchestru se přidává sbor a za tónu Verdiho Trubadúra vjíždí francouzský zástupce, aby předvedl kur, provází ho dále Bersteinova hudba West Side story. A jsou tu opět Portugalci a jejich Quadrille. Opět neobyčejné vedení koně piruety, obraty ve cvalu. Lehké, elegantní, s neznatelnými pomůckami.
4_Ecoles      Přijíždí Le Carde Noir aby předvedl klasickou čtverylku. Jezdci ze Saumuru vedeni Colonelem Jeanem Michelem Faure, převádejí klasické prvky. Složení devět jezdců a jedna jezdkyně. Domácí publikum nešetří chválou.
4_Ecoles      Na krásném modrém Dunaji, valčík Johanna Strausse a další hudba vídeňských skladatelů, doprovází práci nad zemí všech zástupců, tentokrát v sedlech. 4_Ecoles Koně si na sebe již zvykli a výkony jsou daleko přesnější. Tři školy provádějí všechny nadzemní figury bez třmenů, pouze Portugalci pracují ve třmenech.
     Opět nelze vyzvednout jen jednu školu, vynikající nadzemní figury berou dech. Žádné parodie klasických figur vysoké školy, které imponují oku laika a jsou často prezentovány na komerčních akcích cirkusového typu.
4_Ecoles      A další vystoupení patří Rafaelu Soto na Invasorovi II
( nepodařilo se mi vypátrat zda jde opravdu o tohoto hřebc, nebo o hřebce Invasor, či Invasor IV.). Ve španělském rytmu kytar a bubnu předvedl opravdový tanec s koněm ve všech chodech i rychlostech jednotlivých chodů ve finále tohoto čísla je Invasor II veden pouze jednou rukou.
4_Ecoles      Závěr všech jednotlivých vystoupení patří Vídeňské Španělské jezdecké škole a jejich Karuselu, jak jej můžete vidět při gala představeních (nezkrácená verze). Udržet pozornost diváků při karuselu, který trvá dvacet minut, to vyžaduje opravdu veliké umění a širokou škálu nápadů.
4_Ecoles 4_Ecoles      Defilé všech zúčastněných, tak začíná finále. Po objetí arény vjíždí všichni čtyři ředitelé škol pasáží do středu haly, následováni ostatními zástupci. Bercy se otřásá mohutným aplausem a na tvářích všech se postupně objevuje úsměv. I velice strohý a uzavřený Emst Bachinger se začíná usmívat. Francouz a Španěl září a pan Figueiredo (Graciosa) potlačuje dojetí. Snad proto mu dejme slovo na konec: " Přehlídka v Bercy byla ukázkou historie akademické jízdy na koni. Nemyslím si, že přeháním, když řeknu, že to byla nejdůležitější událost vůbec, která se konala v tomto koňském odvětví. Odezva vystoupení, duch, který vládl při tréninku a přátelství, které vzniklo mezi jednotlivými školami, ukázalo, že to mělo cenu. Také se ukázalo, že je možné předvést opravdové umění bez nutnosti soutěže. A co považuji za nejdůležitější. Všechny školy se shodly v tom, že jejich cílem je vážnost a autentičnost pokračující pracovní metody bez jakýchkoli komerčních cílů, které by mohli vyplynout z tohoto úspěchu. Všechny považují za důležité schopnost čekat, až koně jsou fyzicky připraveni na další úroveň výcviku, neboť všechny chyby mají dlouhé a trvalé důsledky."

                                Epilog     Veřejnost v Paříži miluje jezdectví a po tři dny zcela vyprodané hlediště s kapacitou 15 000 diváků, aplaudovalo výkonům všech zúčastněných, ačkoli celá doprava Francie kolabovala stávkou dopravců železnic, MHD a energetiky zahájená necelý týden před celou akcí a několik dní před začátkem se připojili i němečtí strojvedoucí. Lituji toho, že jsem se nechal touto komplikovanou situací odradit, a viděl představení pouze z televizního záznamu zaslaného od přátel, neboť další setkání škol se asi hned tak neuskuteční pro finanční možnosti jednotlivých škol.
     Závěrem bych rád poděkoval Marcusovi Nowotnemu, Bereiter SRS, za poskytnutí fotografií z jeho archivu.
Konec Nahoru